Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

VL 184440/2010 Os-2465/11 , Stran 998
VL 184440/2010 Os-2465/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Aljo Kobali, Prežihova ulica 15, Brežice, zaradi izterjave 585,33 EUR, po izvršitelju izv. Janko Zorčič, dne 25. 3. 2011 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 10, na naslovu Prežihova ulica 15 v Brežicah, v skupni izmeri 66,46 m2, vl. št. 277, k.o. Brežice, parc. š. 38/10, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Prežihova ulica 15, Brežice. Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 5. 4. 2011