Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 363/11 Ob-2719/11 , Stran 997
SV 363/11 Ob-2719/11
Na podlagi notarskega zapisa, opr. št. SV 363/11, DK 26/11, z dne 18. 4. 2011, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na dvoinpolsobnem stanovanju št. 110, v izmeri 109,17 m2 v 5. nadstropju, s kletnim prostorom št. 110, v stavbi z ident. št. 1725-378, in naslovom Štefanova ulica 3, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2838, 2839, 2840, 2842, 2843 in 2846, k.o. Ajdovščina, v solasti zastaviteljev Janeza Bulca, Matilde Bulc in Gregorja Bulca, vsi Cesta Brigad 42, 8000 Novo mesto, in Barbare Bulc, Novakova 1, 1000 Ljubljana – za vsakega do idealnega deleža 1/4, pridobljena zastavna pravica v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalca Fakta plus d.o.o., Vir, Zoisova ulica 45B, 1230 Domžale, v višini glavnice 400.000,00 EUR s pp.