Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 593/2011 Ob-2689/11 , Stran 997
SV 593/2011 Ob-2689/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 593/2011 z dne 14. 4. 2011, je dvosobno stanovanje, s kabinetom, št. 7, v skupni izmeri 74,53 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, na naslovu Ul. Staneta Severja 10, ki stoji na parc. št. 1620, vpisani pri vl. št. 1169, k.o. 678 Sp. Radvanje, solast zastaviteljev Perović Ranka in Perović Veronike, vsakega do ½ od celote, na temelju prodajne pogodbe št. 34/93, z dne 10. 2. 1993, in njenega aneksa z dne 20. 10. 2000, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 52.000,00 EUR s pp.