Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 277/2011 Ob-2687/11 , Stran 997
SV 277/2011 Ob-2687/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 277/2011, z dne 15. 4. 2011, je bila nepremičnina, z ident. št. 2175-2769-3, stanovanje št. 3, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na Jesenicah, Cesta v Rovte 5, stoječi na parc. št. 1963/2, k.o. Jesenice, last zastavitelja Adnana Kazića, Cesta revolucije 1 A, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3. 2011, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu 14, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000,00 EUR s pripadki.