Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 225/11 Ob-2686/11 , Stran 997
SV 225/11 Ob-2686/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 225/11, opr. št. DK 1/11, z dne 15. 4. 2011 je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 14, v izmeri 143.66 m2, z identifikacijsko oznako poslovnega prostora 1886-105-14.E, ki se nahaja v stavbi na naslovu Cesta Borisa Kidriča 13, Zagorje ob Savi, stoječi na parc. št. 917/1, sedaj parc. št. 917/6, k.o. Zagorje-mesto (1886), last zastavitelja Trgovine Doli Bojan Dolinšek s.p. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 10. 2003 med Elektro Ljubljana d.d., kot prodajalcem, in Trgovina Doli Bojan Dolinšek s.p., kot kupcem, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.