Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 346/11 Ob-2685/11 , Stran 997
SV 346/11 Ob-2685/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 346/11, z dne 15. 4. 2011, je stanovanje št. 2, v neto tlorisni površini 55,64 m2, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske stavbe Ulica Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj, s številko stavbe 457, v k.o. Klanec (2121-457), stoječe na parc. št. 253/4, 257/2 in 258/4, k.o. Klanec, z ident. št. dela stavbe 2121-457-2, v lasti Tee Zver, Trg Rivoli 3, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4. 2011, sklenjene s prodajalko Nepremičnina d.o.o., Škofjeloška cesta 20, 4000 Kranj, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ: 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.557,50 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,80% letno, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2026 in z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.