Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 433/11 Ob-2684/11 , Stran 997
SV 433/11 Ob-2684/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 433/11, z dne 15. 4. 2011 sta nepremičnini – dvosobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 63,10 m2, in enosobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 15,80 m2, oba v pritličju stanovanjske stavbe z naslovom Šuceva ulica 10, Kranj, in ident. št. stavbe 562, ki stoji na parc. št. 41/4, k.o. Kranj, last zastavitelja Zorana Sebastijanovića, Šuceva ulica 10, Kranj, prvo na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 19. 4. 1993 s prodajalko Zorko Drinič, Šuceva ulica 10, Kranj, drugo pa na temelju kupne pogodbe, sklenjene 20. 8. 1998, s prodajalcem Gregorjem Božičem, Šorlijeva ulica 14, Kranj, zastavljena v korist upnika Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj – OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, matična številka 1118242000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR, z obrestmi v višini stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, povečano za 1%-no realno letno obrestno mero, obresti pa tečejo od porabe kredita dalje, z odplačilom kredita v 120 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 30. 6. 2021.