Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

SV 400/2011 Ob-2683/11 , Stran 997
SV 400/2011 Ob-2683/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 400/2011 z dne 12. 4. 2011 je 2-sobno stanovanje, v izmeri 63,53 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Fala 031, 2352 Selnica ob Dravi, ki stoji na parceli številka 124/13, katastrska občina Gerečja vas, in je last Šterk Emila, EMŠO 0507961500386, stanujoč Fala 031, Selnica ob Dravi, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 205/92, z dne 16. 1. 1992, in aneksa h kupoprodajni pogodbi, o prodaji stanovanja št. 205/92, z dne 27. 5. 2002, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 65.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost