Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 21100247 Ob-2716/11 , Stran 996
Št. 21100247 Ob-2716/11
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Uradni list RS, št. 60/06) gospodarske družbe: Skupina Sava turizem: Sava TMC d.o.o., Sava hoteli Bled d.d., Terme 3000 Moravske Toplice d.o.o, Terme Lendava d.o.o, Terme Ptuj d.o.o., Zdravilišče Radenci d.o.o.; Skupina HIT: HIT d.d. Nova Gorica, Hit Alpinea d.d., Hit Larix d.o.o.; Terme Olimia d.d., Hoteli Bernardin d.d., Terme Čatež d.d., Istrabenz Turizem d.d., Kompas d.d., Grand Hotel Union d.d., Hotel Lev d.d., Terme Maribor d.d., Thermana d.d., Postojnska jama d.d., Turistična agencija Sonček d.o.o., Lipica Turizem d.o.o., Casino Portorož d.d., Loterija Slovenije d.d., Gorenje gostinstvo d.o.o. Ivan Peršolja s.p., Turizem in gostinstvo Camping Kamne Ana Voga s.p., sklicujejo
ustanovno skupščino
Turistično gostinske zbornice Slovenije,
ki bo dne 10. maja 2011 ob 14. uri, v Protokolarnem centru Brdo pri Kranju v dvorani Elegans Hotel Kokra. Dnevni red: 1. Otvoritev ustanovne skupščine, imenovanje delovnega predsedstva, sprejem dnevnega reda in sprejem Poslovnika o delu ustanovne skupščine in pravil volitev na ustanovni skupščini Turistično gostinske zbornice Slovenije ter imenovanje verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika. 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi Turistično gostinske zbornice Slovenije in sprejem Statuta Turistično gostinske zbornice Slovenije. 3. Izvolitev predsednika Turistično gostinske zbornice Slovenije. 4. Izvolitev članov upravnega odbora Turistično gostinske zbornice Slovenije. 5. Izvolitev članov nadzornega odbora Turistično gostinske zbornice Slovenije. 6. Potrditev višine članarine. Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah in predlogom Statuta Turistično gostinske zbornice Slovenije postala član Turistično gostinske zbornice Slovenije. Ustanovne skupščine se lahko razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka s pisnimi pooblastili udeležijo tudi njihovi pooblaščenci. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 6. maja 2011 pisno prijavile svojo udeležbo na naslov GZS Turistično gostinska zbornica, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, ali e-naslov: majda.dekleva@gzs.si. Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino so članom Turistično gostinske zbornice na voljo na naslovu: GZS Turistično gostinska zbornica, Dimičeva ulica 13, Ljubljana in na spletni strani, http://www.gzs.si/turizem.
Majda Dekleva pooblaščenka sklicateljev