Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2708/11 , Stran 983
Ob-2708/11
Likvidacijska upraviteljica družbe PERLES M&S d.o.o. – v likvidaciji, Savska loka 2, 4000 Kranj, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, Srg 2011/13421 z dne 14. 4. 2011 vpisan začetek redne likvidacije v skladu z določili 412. do 424. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe PERLES M&S d.o.o. – v likvidaciji. Terjatve oziroma vlogo morajo upniki poslati, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino terjatve, z navedbo računa upnika, na katerega naj se prijavljena terjatev poravna v dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja, na naslov: PERLES M&S d.o.o.- v likvidaciji, Savska loka 2, 4000 Kranj. Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
PERLES M&S d.o.o. – v likvidaciji Likvidacijska upraviteljica Nevena Tea Gorjup