Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2695/11 , Stran 983
Ob-2695/11
Na podlagi določil 54. člena Zakona o zavodih in 419. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, so ustanovitelji dne 1. 3. 2011 sprejeli sklep o redni (prostovoljni) likvidaciji Zavoda za razvoj novih izdelkov Murska Sobota, Murska Sobota, Plese 9. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Matjaž Husar. Okrožno sodišče v Murski Soboti je s sklepom opr. št. Srg 2011/11212 z dne 29. 3. 2011 v sodni register tega sodišča vpisalo začetek likvidacijskega postopka nad Zavodom za razvoj novih izdelkov Murska Sobota – v likvidaciji, Murska Sobota, Plese 9, matična številka 2236010000. Likvidacijski upravitelj na podlagi pooblastil iz 412. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom. Upniki zavoda se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do Zavoda za razvoj novih izdelkov Murska Sobota – v likvidaciji. Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedež Zavoda Zrni Murska Sobota – v likvidaciji, Plese 9, Murska Sobota, v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatev, s pripisom: Prijava terjatve. Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj Husar Matjaž