Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2658/11 , Stran 983
Ob-2658/11
Družba Dodoma, podjetje za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o., Partizanska 13/a Maribor, MŠ 5943817, kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da je dne 22. 4. 2011 registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Mariboru predložila Delitveni načrt prenosne družbe Dodoma d.o.o. z dne 31. 12. 2011 v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe. S pričujočo objavo se upnike prenosne družbe in vse zaposlene v družbi obvešča in opozarja, da lahko na sedežu prenosne družbe Dodoma d.o.o., to je na naslovu Partizanska 13/a, Maribor, v času do 23. 5. 2011, ko bo zasedala skupščina prenosne družbe, ki bo odločala o soglasju za oddelitev, pregledajo Delitveni načrt s prilogami z dne 31. 12. 2011, ki obsegajo seznam premoženja, terjatev in obveznosti, ki se prenašajo na novo družbo, družbeno pogodbo nove družbe, zaključno poročilo na dan 31. 12. 2011, otvoritvene bilance prenosne in nove družbe ter poročilo ustanovitvenega in delitvenega revizorja.
Dodoma d.o.o.