Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 2512-11-0079 Ob-2714/11 , Stran 982
Št. 2512-11-0079 Ob-2714/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Debernardi Mariji, žena od Matije, zadnji naslov Gažon 20, solastnici parc. št. 797, k.o. 2607 Gažon, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejno obravnavo, ki jo vodi geodetsko podjetje Geotim – Geodetske storitve Igor Bertok s.p., PE Koper, Vojkovo nabrežje 4, 6000 Koper. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper dne 5. 4. 2011