Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 2512-11-0072 Ob-2674/11 , Stran 982
Št. 2512-11-0072 Ob-2674/11
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2315 Šempeter, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep: 1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 13. 4. 2011 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2315 Šempeter izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki ga na eni strani omejujejo parcele št. 3188, 3187, 3431/1, 3189, 3190, 3191, 3192, 3406, 376 v katastrski občini 2315 Šempeter, na drugi strani pa državna meja z Republiko Italijo. 2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica. 3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 13. 5. 2011. 4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih rokih: – zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 23. 5. 2011), – izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 27. 5. 2011), – poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 31. 5. 2011), – evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa). 5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije dne 13. 4. 2011