Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 1-550/2011 Ob-2651/11 , Stran 970
Št. 1-550/2011 Ob-2651/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: prodajo dizel lokomotiv ser. 644, električnih lokomotiv ser. 342, električnih lokomotiv ser. 362 in tovornih vagonov, izločenih iz uporabe. Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev. Lokacija: različne železniške postaje po Sloveniji. Predmet prodaje obsega: – Sklop A; 2 dizel lokomotivi ser. 644, izločenih iz uporabe, – Sklop B; 4 električne lokomotive ser. 342, izločenih iz uporabe, – Sklop C; 6 električnih lokomotiv ser. 362, izločenih iz uporabe, – Sklop D; 87 tovornih vagonov, izločenih iz uporabe. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: – za sklop A; 45.200,00 EUR, – za sklop B; 59.040,00 EUR, – za sklop C; 110.300,00 EUR, – za sklop D; 542.367,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 20. 5. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 27 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 28 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.