Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 97 Ob-2709/11 , Stran 962
Št. 97 Ob-2709/11
Javni socialno varstveni zavod Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07), 37., 38., in 39. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, ter sklepa Sveta Centra z dne 23. 2. 2011, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07) in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – ob prijavi na ta razpis mora predložiti svoj program razvoja Centra, – kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/ico imenovan/a tudi kandidat/tka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice. Mandat direktorja/ice traja pet let in začne teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati/ke v 15 dneh od dneva objave razpisa na naslov: Svet Centra, CUDV Črna, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem