Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 94/11 Ob-2637/11 , Stran 962
Št. 94/11 Ob-2637/11
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB2), 34. člena Statuta Doma starejših Rakičan in sklepa Sveta zavoda z dne 28. 3. 2011, Svet zavoda Doma starejših Rakičan razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice zavoda. 1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu; – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu; – višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. 2. Mandat direktorja/ice traja pet let, z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata. 3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkem življenjepisu, program in vizijo dela zavoda naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh od objave na naslov: Dom starejših Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota, z oznako »Za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Svet zavoda »Dom starejših Rakičan«