Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2641/11 , Stran 947
Ob-2641/11
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Zveze kulturnih društev Tolmin, Zveza kulturnih društev Tolmin objavlja
javni razpis 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev iz sredstev, zagotovljenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, proračuna Občine Tolmin. Naziv in sedež naročnika: Zveza kulturnih društev Tolmin, Trg maršala Tita 8, 5220 Tolmin. 1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev: redna dejavnost. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, filmska dejavnost, intermedijska dejavnost. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost znaša 56.226,25 EUR. 3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZKD http://zkd-tolmin.si – razpisi; interesenti jo lahko dvignejo tudi na sedežu Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin (Metka Ivančič). 4. Razpisni rok in predložitev prijav: javni razpis se zaključi 23. 5. 2011. Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno dokumentacijo v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis«, po pošti ali osebno oddati najkasneje do 23. 5. 2011, do 12. ure, na naslov: Zveza kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu 2011.
Zveza kulturnih društev Tolmin