Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2633/11 , Stran 947
Ob-2633/11
Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za področje ilustracije in fotografije 2011
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju knjižničnega nadomestila, ki ga je izdala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/09). Žirija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje za leto 2011 do 14 delovnih štipendij v kategorijah: 1. vrhunski prepoznavni avtorji, 2. študijske štipendije, 3. perspektivni avtorji. Pogoji za sodelovanje Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo na področju ilustracije in fotografije, vezano na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na monografske publikacije za otroke, mladino in odrasle v slovenskem jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je (so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijami opremljene monografije, ki jo je registriral COBISS (glej www.cobiss.si oziroma za dodatne informacije se obrnite na vašo matično knjižnico). Upravičenec mora: – ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne ustvarjalnosti, – priložiti največ 3 monografske publikacije (knjige), fotografije, diapozitive, CD ali kak drug material, iz katerega bo nedvomno možno presojati o kvaliteti monografij, – dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah, – dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost, – izpolniti prijavnico z relevantnimi podatki; avtorji dvignejo prijavnico v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8, vsak delavnik od 22. 4. 2011 dalje. Zanjo lahko zaprosijo tudi po elektronski pošti, zdslu@zveza-dslu.si, – predložiti najnovejši izpis iz sistema COBISS, iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu. Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli delovne štipendije in ki nimajo pravice do prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil. Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna žirija, sestavljena iz dveh članov ZDSLU in zunanjega člana, priznanega umetnostnega kritika. Žirijo je potrdil Izvršni odbor Sekcije ilustratorjev pri ZDSLU. Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila Javne agencije za knjigo RS, če je niso sprejeli zadnje dve leti. Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Ministrstva za kulturo RS ali JAK RS v zadnjih dveh letih (2009 in 2010). Prijavo in gradivo pošljite ali osebno dostavite v galerijo, vsak delavnik od 22. 4. 2011 do vključno 9. 5. 2011 (velja poštni žig) na naslov: ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ``za Žirijo za podeljevanje delovnih štipendij``, Komenskega 8, 1000 Ljubljana. Opomba: upoštevajte, da se delovna štipendija za področje ilustracije in fotografije iz naslova knjižničnega nadomestila nanaša izključno na izposojo knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS.si (4. člen Pravilnik JAK).
ZDSLU