Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 35/2011 Ob-2697/11 , Stran 937
Št. 35/2011 Ob-2697/11
Spremembe
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82. redni seji dne 13. maja 2010, Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja spremembe javnega razpisa štipendij za sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011. V Javnem razpisu sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011 (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76/10, dne 1. 10. 2010, se v točki 2. javnega razpisa (»Vrednost razpisa«) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Vrednost razpisa je 209.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR na osebo za tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter največ dva mentorja, pri čemer je mogoče za sofinanciranje uveljavljati dva mentorja le, če se tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa«.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije