Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 430-49/2010 Ob-2761/11 , Stran 937
Št. 430-49/2010 Ob-2761/11
Obvestilo
2. javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/10, dne 9. 7. 2010, 1/11, dne 7. 1. 2011 in 7/11, dne 4. 2. 2011, se zapre zaradi porabe sredstev. Zaradi zaprtja razpisa se vse prispele vloge po prvem odpiranju neodprte vrnejo pošiljateljem. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo http://www.mvzt.gov.si/.
Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo