Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

, Stran 935
Drugo preklicujejo
Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter pri Gorici, linco, št. GE003326/01155, za vozilo GE003326/01155, registrska številka GO 11-02C. gnw-319253 Ajkić Mustafa, Mestni trg 33, Višnja Gora, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za zidarja, izdala Srednja gradbena šola v Ljubljani. gnm-319234 ARTEMIDA, Tamara Kokol s.p., Obrtniška cesta 3, Štore, štampiljko z vsebino: ARTEMIDA podjetniško svetovanje Tamara Kokol s.p. gng-319315 Avtogram d.o.o., Ferkova ulica 8, Maribor, licenco, št, GE002316/04572, za vozilo MAN H39 TGA 41.430 8X4 BB, registrska številka MB V7-86N. gno-319257 Banič Metka, Gorenje Jesenice 13, Šentrupert, študentsko izkaznico, št. 01010007, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnz-319246 Benedičič Aleksandra, Na plavžu 85, Železniki, študentsko izkaznico, št. 11080108, izdala Zdravstvena fakulteta. gnf-319291 Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024765000, za voznika Dragoslava Lukića. gnj-319237 Fideršek & Fideršek, d.n.o., Ulica 15. junija 4, Ljubečna, dovolilnice, št. 0004536, 0004118, za državo Hrvaška, oznaka države 191/11, št. 0500777, za državo Rusija, oznaka države 643/09. gne-319242 Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljubljana, NPK certifikat za varnostnika št. C574, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja dne 6. 9. 2007. gny-319297 Hebar Srečko, Cvetkovci 32, Podgorci, potrdila o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdano dne 18. 4. 2002, pri GZS - Združenje za trgovino. gnq-319305 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 0502192, za državo Rusija bilateralno tranzitna, oznaka države 643/09. gnj-319316 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 0502209, za državo Rusija bilateralno tranzitna, oznaka države 643/09. gnb-319320 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 0502191, za državo Rusija bilateralno tranzitna, oznaka države 643/09. gnz-319321 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005964, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gny-319322 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005939, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gnx-319323 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005253, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gnw-319324 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005252, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gnv-319325 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005250, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gnu-319326 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005248, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gnt-319327 Krone Transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico, št. 005244, za državo Ukrajina tranzitna, oznaka države 804/03. gns-319328 Kryeziu Faton, Aljaževa 9, Jesenice, certifikat Šolskega centra Celje, št. IBD-2007/269. gnz-319271 Lipovec Darko, Podgradje 25, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. 63040436, izdala FRI. gnr-319229 Mesnine Žerak, d.o.o., Rogatec, Strmolska 9, Rogatec, licenco za vozilo Mercedes Benz 814, registrska številka CE-C4-013. gnm-319309 Mladenović Slobodan, Dr. Velizara Kosanoviča 3, 11000 Beograd, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024020011. gnj-319262 Munda Anton, Cesta talcev 2, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002946000, izdajatelj Cetis d.d. gnh-319239 Oklešen Mitja, Gorenje Kamence 13, Novo mesto, službeno izkaznico, št. 108018, MNZ. gnb-319270 Palčič Sara, Bistra 13, Borovnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gno-319307 Pišorn Veronika Marija, Jazbina 1, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 20202261, izdala Pravna fakulteta. gnd-319318 Pogorevc Zidarič Katja, Prisoje 3, Mislinja, študentsko izkaznico, št. 19991667, izdana na ime Katja Pogorevc, izdala Univerza v Ljubljani. gnn-319308 Praprotnik Robert, Borštnikova ulica 106, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024584000, izdajatelj Cetis d.d. gns-319278 Remškar Ariana, Kolajbova ulica 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gni-319288 Ščuka Marjan, Okroglarjeva ulica 4, Ljubljana, delavsko knjižico. gnb-319245 TIRO d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, dovolilnico, št. 3371, za državo Makedonija, oznaka države 807/11. gnc-319269 Vrhovec Miloš, Na Trati 3, Šempeter v Savinjski dolini, študentsko izkaznico, št. 41050019, izdala Univerza v Ljubljani. gnv-319275 Weith Letizia, Pod Goricami 41, Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnm-319259 Zobec Ema, Prisojna pot 5, Vrhnika, Obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2008. gnc-319244