Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

, Stran 934
Spričevala preklicujejo
Ambrožič Robert, Bitnje 17, Bohinjska Bistrica, spričevalo 1. letnika EGSŠ Radovljica, št. ET II/751, izdano leta 2005. gnv-319250 Berat Blakaj, Raičeva 4b, Ljubljana, spričevalo 5. razreda OŠ Bežigrad in 7. razreda OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta 2005 in 2007. gnp-319256 Božič Gašper, Verdun 21, Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 2002. gnc-319294 Doknić Vesna, Šmartinska cesta 15, Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli Vide Pregarc, izdano leta 2001. gnl-319260 Ferlan Katjuša, Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Borisa Kidriča Ljubljana, izdano leta 1989. gnj-319287 Ferlan Katjuša, Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana, preklic GNU - 318951 z dne 28. 3. 2011, objavljenega v Ur. l. RS, št. 24/11. gng-319290 Filipović Alenka, Predgrad 62, Stari trg ob Kolpi, spričevalo o zaključnem izpitu Š. C. Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole, izdano leta 2004. gnd-319293 Gajić Goran, Neubergerjeva ulica 25, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 2008 in 2009. gnn-319258 Gorenc Sebastijan, Zgornji Obrež 29A, Artiče, indeks, št. 12100040229, izdal Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, leto izdaje 1998. gnx-319248 Grošelj Jure, Jamova cesta 48, Ljubljana, potrdilo o opravljeni poklicni maturi, izdala Srednja ekonomska šola Ljubljana. gnk-319261 Jeretina Bernarda, Vrhovlje 8, Lukovica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1992, izdano na ime Erdani Bernarda. gni-319238 Klešnik Roman, Zapotok 92, Ig, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol Bežigrad. gnr-319254 Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77B, Slovenska Bistrica, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, Srednja el. šola, izdano leta 2006/2007. gnj-319312 Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77B, Slovenska Bistrica, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, Srednja el. šola, izdano leta 2007/2008. gni-319313 Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77B, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, Srednja el. šola, izdano leta 2008/2009. gnh-319314 Kornik Denis, Vičava 61, Ptuj, spričevalo 1. letnika Živilske šole Maribor, izdano leta 2003/2004. gne-319292 Kos Martina, Zadobrava 62, Škofja vas, spričevalo 2. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 2004. gnm-319284 Leščanec Melita, Rodine 20A, Žirovnica, diplomo Srednje trgovske šole Kranj, izdana leta 1993. gnw-319274 Makarić Voislav, Frankovo naselje 66, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 2008. gnc-319319 Mekinda Blaž, Laze pri Borovnici 30B, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1998. gnw-319299 Mulalić Meisad, Trg na stavbah 2, Litija, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene šole Ljubljana. gne-319317 Ortar Luka, Obloke 2a, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ŠCRM Kamnik. gns-319228 Puhar Urban, Štihova ulica 18, Ljubljana, maturitetno spričevalo Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, izdano leta 2001. gnp-319306 Rijavec Špela, Trnovo 90, Trnovo pri Gorici, spričevalo 3. letnika BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta 2008. gnd-319243 Rizvet Pajić, Traunaustrasse 10/2, 4600 Wels, Osterreich, indeks, izdala Srednja gradbena šola Maribor, gradbinec I, leto izdaje 1988. gnr-319279 Seme Dunja, Šaleška 20A, Velenje, spričevalo Šolskega centra Velenje, Gimnazija, št. 411, leto izdaje 1998, izdano na ime Huskić Dunja. gnk-319236 Shala Milazim, Trg svobode 30, Slovenska Bistrica, diplomo za poklic zidar, Šolskega centra Celje, leto izdaje 2007, št. IBD - 07/240. gnh-319289 Stanojevič Patrik, Šolska ulica 15, Lucija, Portorož - Portorose, spričevalo o končani OŠ Lucija, izdano leta 2005. gnp-319231 Šakić Diana, Grajska cesta 9, Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2001. gnz-319296 Šimnovec Anže, Beleharjeva 31, Šenčur, indeks, št. 20202315, izdala Pravna fakulteta. gnv-319300 Tiran Maja Lučka, Čopova ulica 5, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2003. gnq-319255 Tubonjić Ines, Prosenjakovci 13, Prosenjakovci - Partosfalva, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole, Murska Sobota, izdano leta 2006/2007. gnl-319235 Vrbanek Davor, Partizanski trg 17, Metlika, spričevalo 3. letnika Srednje šole Edvarda Kardelja Črnomelj, izdano leta 1985. gni-319263 Zorko Branka Maja, Kamnikarjeva 21, Škofljica, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. gnq-319280