Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

, Stran 934
Zavarovalne police preklicujejo
Baštevc Aleš, Hajnsko 15, Pristava pri Mestinju, zavarovalno polico, št. 50500062724, izdala zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica, d.d. gnp-319281 Bobnič Sonja, Cesta prvih borcev 45, Brestanica, zavarovalno polico, št. 50500043098, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-319268 Bogdan Sonja, Krajna 22D, Tišina, zavarovalno polico, št. 50500045342, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-319302 Branšperger Ana, Mojstrska ulica 2, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 50500028326, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-319273 Bunič Meri, Pot na Rakovo Jelšo 179, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500041439, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk-319311 Dolinšek Aleš, Zalog pri Škofljici 11, Škofljica, zavarovalno polico, št. 50500035260 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-319285 Drinovec Gorazd, Partizanska pot 2, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500073747, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnh-319264 Gajski Damjana, Virje 28, Tržič, zavarovalno polico, št. 50500065397, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-319266 Golob Urška, Badjurova ulica 9, Ljubljana, zavarovalne police, št. 50500047642, 50500047737, 50500047643, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-319298 Kastelic Volf Patricija, Bač pri Materiji 25, Materija, zavarovalno polico, št. 50500008684, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-319310 Ločniškar Mitja, Seničica 24, Medvode, zavarovalno polico, št. 50500052957, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-319247 Makoter Monika, Stročja vas 45, Ljutomer, zavarovalno polico, št. 50500020018, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-319232 Miholič Ivan, Bratonci 54a, Beltinci, zavarovalno polico, št. 50500087429, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn-319233 Milošič Dušan, Dolane 3, Cirkulane, zavarovalno polico, št. 50500014817, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. Ljubljana. gnf-319241 Možgan Jože, Preglov trg 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500064343, izdala zavarovalnica KD Življenje zavarovalnida d.d. gny-319272 Mukavec Sonja, Hrib 12, Vinica, zavarovalno polico, št. 50500048776, izdala zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica d.d. gno-319282 Pfajfar Alojz, Cesta svobode 4, Radovljica, zavarovalno polico, št. 50500033369, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-319295 Polak Boštjan, Čopova ulica 3, Žalec, zavarovalno polico, št. 50500028528, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnk-319286 Prelog Milica Marija, Cesta na Brdo 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500060967, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-319303 Roglevski Milanka roj. Popovič, Češnikova 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500071406, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-319230 Smergut Alojz, Svibno 25, Radeče, zavarovalno polico, št. 50500026749, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-319240 Šehić Zoran, Stranska pot I/1A, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500011752, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu-319301 Škorjanec Marinšek Majda, Šared 31/i, Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 50500006959, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu-319251 Škorjanec Vladimir, Korte 140, Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 505000069990, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt-319252 Štemberger Klara, Kovačičeva 2, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500004833, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu-319276 Trbovc Tanja Laura, Kocbekova cesta 46, Ljubečna, zavarovalno polico, št. 50500057854, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-319267 Virtič Peter, Goriška ulica 8, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500065375, izdala zavarovalnica KD. gnw-319249 Zajc Simon, Ambrus 19, Zagradec, zavarovalno polico, št. 50500059324, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-319304 Zerbo Mateja, Bošamarin 43, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500077991, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-319265 Zupanič Metka, Kriva pot 25A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 11723329, ki se glasi na ime Janko Maček, izdala zavarovalnica Grawe zavarovalnica d.d., Maribor. gnn-319283