Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 65/2010 Os-2325/11 , Stran 932
N 65/2010 Os-2325/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja ELES – Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek o razglasitvi za mrtve, in sicer Bucik Emilijo, rojeno Makarovič, pokojnega Ivana, rojenega 20. 8. 1909, in Bucik Ivana, sin Mihe, rojenega 15. 2. 1902, oba z zadnjim stalnim prebivališčem Seča 191, Portorož, ki ju zastopa Center za socialno delo Piran. O pogrešanih, razen podatkov, da naj bi Bucik Emilija umrla dne 5. 2. 2000 in Bucik Ivan pa leta 1992, ter izpiska iz zemljiške knjige, da sta bili pogrešani osebi živi, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanih Bucik Emilije, rojene Makarovič, pokojnega Ivana, in Bucik Ivana, sin Mihe, oba z zadnjim stalnim prebivališčem Seča 191, Portorož, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 25. 3. 2011