Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 58/2010 Os-7402/10 , Stran 932
N 58/2010 Os-7402/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljic 1. Kofol Olge, Trg Ivana Roba 13, Šempeter in 2. Pirc Branke, Cvetlična 44, Šempeter, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Pavlič Mileno, rojeno 3. 8. 1907, neznanega bivališča, ki jo zastopa Alenka Pegan, Trg Ivana Roba 13, Šempeter. O pogrešani, razen izpiska iz rojstne in družinske knjige Župnije v Šempetru, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Pavlič Milene, rojene 3. 8. 1907, neznanega bivališča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 8. 12. 2010