Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 153/2009 Os-2232/11 , Stran 932
N 153/2009 Os-2232/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagatelja Igorja Kučinič, Sp. Škofije 232, Škofije, ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič, zoper nasprotnega udeleženca Mihaela Rojc, pokojnega Ivana, z zadnjim znanim bivališčem Zg. Škofije 2, Škofije, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo: Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Mihaela Rojca, pokojnega Ivana, rojenega 29. 9. 1868, z zadnjim znanim bivališčem Zg. Škofije 2, Škofije, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 3. 2011