Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 72/2010 Os-2230/11 , Stran 932
N 72/2010 Os-2230/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Lucijane Apollonio, Zg. Škofije 21, Škofije, ki jo zastopa pooblaščenec Štoka Boris, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Grižančič, pokojnega Matija, z zadnjim znanim bivališčem Brezovica 25, Gračišče, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po naroku dne 8. 3. 2011, sklenilo: Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Ivana Grižančič, rojenega 18. 11. 1882, pokojnega Matije, z zadnjim znanim bivališčem Brezovica 25, Gračišče, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 3. 2011