Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 51/2010 Os-1931/11 , Stran 932
N 51/2010 Os-1931/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Ano Sever, pokojnega Andreja, gm Josip, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 7. 3. 2011 sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Sever Ane, pokojnega Andreja, gm Josip, neznanega bivališča, za mrtvo. Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru dne 7. 3. 2011