Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 50/2010 Os-1929/11 , Stran 932
N 50/2010 Os-1929/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Andreja Sever, pokojnega Andreja, qm Josip, neznanega naslova, z zadnjim znanim bivališčem Črni Kal 17, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 7. 3. 2011 sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Sever Andreja, pokojnega Andreja, qm Josip, neznanega naslova, z zadnjim znanim bivališčem Črni Kal 17, Črni Kal, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 7. 3. 2011