Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

I D 2825/2010 Os-2372/11 , Stran 931
I D 2825/2010 Os-2372/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek, opr. št. I D 2825/2010, po pokojni Majdi Dragomanović, rojeni 13. 5. 1915, umrli 16. 9. 2010, nazadnje stanujoči Miklošičeva cesta 7A, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije. Zapustnica je napravila oporoko, v kateri je kot dedič celotnega premoženja določen Dalibor Dedić. Zapustnica je bila ob smrti vdova, brez potomcev. Imela je sestre Sonjo Dragomanović, ki naj bi živela v Ameriki, Nedo in Evgenijo Dragomanović, ki pa sta obe pokojni in brez potomcev. V oporoki je zapustnica omenila nečakinjo Greto Lukač, za katero pa oporočni dedič ne ve, kdo je. Drugih podatkov o morebitnih dedičih po zapustnici sodišče nima. Podatke o dedičih po zap. Majdi Dragomanović sodišče potrebuje zaradi izvedbe zapuščinskega postopka. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 3. 2011