Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

D 427/2010 Os-1389/11 , Stran 931
D 427/2010 Os-1389/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Ani Gradišnik, hčerki Jožefa Gradišnika, rojeni dne 5. 5. 1925, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli dne 13. 5. 2010, nazadnje stanujoči Tevče 25, Laško. Zapustnica oporoke ni napravila. Zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica ni bila poročena in sodišču ni znano, da bi imela potomce. Sodišču tudi ni znano, ali je zapustnica imela brate in sestre ter tudi ne, ali je imela kakšne druge sorodnike. Glede na navedeno bi lahko kot dediči prišli v poštev zakoniti dediči II. dednega reda (starši oziroma njihovi potomci) ali III. dednega reda (dedi in babice oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 26. 1. 2011