Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

II P 153/2010 Os-2282/11 , Stran 931
II P 153/2010 Os-2282/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici – svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče stranke Nadje Čebohin, Materinski dom Samarijan, Skalniška 1, Solkan, ki jo zastopa odvetnica Nada Boclar iz Solkana, zoper toženo stranko Alana Čebohina, 73514 Orlova-Lutyne, F.S., Tumy 1212, Republika Češka, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve ml. otroka, določitve preživnine in stikov, sklenilo: na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Alanu Čebohinu, postavi začasni zastopnik, odvetnik Gregor Veličkov iz Nove Gorice, Ulica Gradnikove brigade 4a, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št. II P 153/2010, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 25. 3. 2011

AAA Zlata odličnost