Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

VL 179030/2010 Os-2281/11 , Stran 931
VL 179030/2010 Os-2281/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centrali oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice KBM-Fineko, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. – Skupina nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Top agent Agencija za posredovanje in pomoč d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku Stanku Zorku, Engelsova ulica 44, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor, zaradi izterjave 12.546,83 EUR, sklenilo: dolžniku Stanku Zorku, Engelsova ulica 44, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Milena Prelog, Ulica talcev 23, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 2. 2011