Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

P 1194/2010 Os-1126/11 , Stran 931
P 1194/2010 Os-1126/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Miheli Mohorič, v pravdni zadevi tožeče stranke Edisa Kerića, Fabianijeva ulica 13, Ljubljana, ki ga zastopa Dejan Marković, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Marku Nedeljkoviću, Vojsko 15, Vodice, zaradi vračila prejetega posojila, pcto. 34.000,000 EUR s pp, dne 7. 1. 2011, sklenilo: predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki Marku Nedeljkoviću, Vojsko 15, Vodice, postavi začasna zastopnica, odvetnica Nada Burić, Puharejva ulica 3, Ljubljana. Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 7. 1. 2011