Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 3802/2010 Os-2618/11 , Stran 930
Dn 3802/2010 Os-2618/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljev: 1. Urban Cunder, Hacquetova ulica 7, Ljubljana in 2. Veronika Flisar, Čopova 4, Murska Sobota, zoper nasprotnega udeleženca SGP SCT d.d. Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 23. 3. 2011 sklenilo: Pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 3513/22, k.o. Portorož, z oznako 1022.E, last SGP SCT d.d. Ljubljana, do celote (1/1), se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe, št. 133/2-13, za stanovanje, v stanovanjskem stolpiču v Luciji II – Portorož, sklenjene dne 20. 7. 1973, med SGP Slovenske ceste Ljubljana, kot prodajalcem, in Milanom Lebarjem, kot kupcem, sodno overjene dne 11. 9. 1973, pod št. OV 496/1973, katere izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini vpisani v podvl. št. 3513/22, k.o. Portorož, se zahteva v korist predlagateljev Urban Cunder, Hacquetova 7, Ljubljana, EMŠO: 1712978500254, do 2/3 in Veronike Flisar, Čopova 4, Murska Sobota, EMŠO: 0209940505263, do 1/3. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, vpisanih v podvl. št. 2513/22, k.o. Portorož, se zahteva na podlagi kupne pogodbe št. 133/2-13, za stanovanje, v stanovanjskem stolpiču v Luciji III – Portorož, sklenjene dne 20. 7. 1973, med SGP »Slovenske ceste« Ljubljana, kot prodajalcem, in Milanom Lebarjem, kot kupcem, sodno overjene dne 11. 9. 1973 pod št. OV 496/1973, katere izvirnik je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine, kupne pogodbe sklenjene dne 30. 5. 1991, med Milanom Lebarjem, kot prodajalcem, in Antonom Lebarjem, Veroniko Flisar in Danico Cunder, kot kupci, sodno overjene dne 31. 5. 1991, pod št. OV 720/91; sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. III D 785/97, z dne 6. 11. 2000, ter darilne pogodbe, sklenjene dne 27. 10. 2004, med Danico Cunder, kot darovalko, in Urbabom Cundrom, kot obdarjencem, notarsko overjene pri notarju Andreju Škrku iz Ljubljane, dne 16. 11. 2004, pod št. OV 5641/04, katere izvirnik se nahaja v zbirki listin zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani pod št. Dn 830/2007. Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Piranu dne 23. 3. 2011

AAA Zlata odličnost