Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 1392/2011 Os-2605/11 , Stran 930
Dn 1392/2011 Os-2605/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Herberta Končan, Kopitarjeva 8, Celje, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 13.E, vpisani v vl. št. 4130/13, k.o. Vič, dne 4. 2. 2011, pod opr. št. Dn 1392/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9. 1962, sklenjene s Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik, kot prodajalcem, in Antonom Prelesnikom, Tržaška 45, Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup stanovanja št. 13, v III. nadstropju, stavbe z naslovom Tržaška cesta 45, Ljubljana, sedaj 13.E, vpisano v vl. 4130/13, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 4. 2011