Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 262/2010 Os-2604/11 , Stran 929
Dn 262/2010 Os-2604/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Julijane Knific, Ulica bratov Učakar 18, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, zdaj z ident. št. 110.E, vpisani v podvl. št. 5199/30, ko.o. Zgornja Šiška, dne 28. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 70/91 z dne 13. 11. 1991, sklenjene med Nuklearno elektrarno Krško, p.o. Vrbina 12, Krško, kot prodajalcem, in Miladinom Šišakovičem, Ul. bratov Učakar 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje, zdaj z ident. št. 110.E, vpisani v podvl. št. 5199/30, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 4. 2011

AAA Zlata odličnost