Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 7729/2011 Os-2601/11 , Stran 929
Dn 7729/2011 Os-2601/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zdravka Pečarja, Poklukarjeva ulica 25, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaži, št. z oznako G12, zdaj z ident. št. 882.E, vpisani v podvl. št. 4803/205, k.o. Vič, dne 4. 4. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 110/99-6, z dne 14. 6. 1999, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., Emonska c. 8, Ljubljana, kot prodajalcem, in Zdravkom Pečarjem, Poklukarjeva 25, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo, št. z oznako G12, zdaj z ident. št. 882.E, vpisani v podvl. št. 4803/205, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 4. 2011