Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 6633/2011 Os-2574/11 , Stran 929
Dn 6633/2011 Os-2574/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čok Koler Zorane, Linhartova 7, Ljubljana, ki jo zastopa mag. Janja Žejn, odvetnica v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident št. 97.E, v podvl. št. 361/97, k.o. Šentpeter, dne 22. 3. 2011, pod opr. št. Dn 6633/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med SGP Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Remškar Tatjano (kot kupovalka), za nepremičnino, ident št. 97.E, v podl. št. 361/97, k.o. Šentpeter, – kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Remškar Tatjano (kot prodajalka) in Koler Ivom, Potrčeva 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ident. št. 97.E, v podl. št. 361/97, k.o. Šentpeter. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 3. 2011