Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 4924/2011 Os-2573/11 , Stran 929
Dn 4924/2011 Os-2573/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koršič Marjana, Soča 92, Soča, ki ga zastopa odvetniška pisarna Goran Kanalec, Štefanova ulica 5/V, p.p. 542, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident št. 616.E, v podl. št. 3055/423, k.o. Stožice, dne 23. 3. 2011, pod opr. št. Dn 4924/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji garaže z dne 9. 6. 1980, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in Pretnar Matjažem, Bratovševa ploščad 26, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ident št. 616.E, v podvl. št. 3055/423, k.o. Stožice. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 3. 2011

AAA Zlata odličnost