Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 2515/2011 Os-2511/11 , Stran 928
Dn 2515/2011 Os-2511/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoiknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Šnuderla, Valvasorjeva ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Marjana Šnuderl iz Ljubljane, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaži, št. 21, zdaj št. 19, z ident. št. 145.E, vpisani v podvl. št. 183/145, k.o. Gradišče I, dne 21. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, z dne 13. 7. 1967, sklenjene med GP »Tehnika«, Ljubljana, Vošnjakov 6, kot prodajalcem, in Borisom Šnuderlom, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo št. 21, zdaj št. 19, z ident. št. 145.E, vpisani v podvl. št. 183/145, k.o. Gradišče I. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 3. 2011