Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 24583/2010 Os-2504/11 , Stran 927
Dn 24583/2010 Os-2504/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rosine Dolenc, Partizanska 12, Žiri, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 10/10, v X. nadstropju, zdaj z ident. št. 174.E, vpisani v podvl. št. 2876/148, k.o. Dravlje, dne 16. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 1993, sklenjene med Mijom Čurkovičem, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, kot prodajalcem in Alešem Perovškom, Ulica Ane Ziherl 6, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 10/10, v X. nadstropju, zdaj z ident. št. 174.E, vpisani v podvl. št. 2876/148, k.o. Dravlje, – družbene pogodbe št. 02, z dne 23. 5. 1994, s poročilom o stvarnih vložkih z dne 30. 5. 1994, sklenjene med Alešem Perovškom, Ulica Ane Ziherl 6, Ljubljana, in Igorjem Povšetom, Celovška 181, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 10/10, v X. nadstropju zdaj z ident. št. 174.E, vpisani v podvl. št. 2876/148, k.o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 4. 2011