Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 6459/2011 Os-2503/11 , Stran 927
Dn 6459/2011 Os-2503/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miroslave Šketa, Tržaška cesta 55, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident št. 114.E, v podl. št. 4766/29, k.o. Vič, dne 7. 3. 2011, pod opr. št. Dn 6459/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe, št. 136/68, z dne 6. 6. 1968, sklenjene med GP Tehnograd, Tržaška c. 68/a, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Tišljarec Miro in Šketa Edvardom, Kotnikova 16, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ident. št. 114.E, v podvl. št. 5766/29, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 3. 2011

AAA Zlata odličnost