Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

N 91/2009 Os-2575/11 , Stran 927
N 91/2009 Os-2575/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 1992, sklenjene med Iskro – Stikala d.o.o., Savska cesta 14, Kranj, kot prodajalcem, in Ljubinko Dašić, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, kot kupcem, – darilne pogodbe z dne 26. 8. 1992, sklenjene med Ljubinko Dašić, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, kot darovalko, in Draganom Dašićem, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, kot obdarjencem, – notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 110/2000 z dne 3. 2. 2000, sklenjenega med Olgo Bobič, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, in Dušanom Bobičem, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, vse za stanovanje št. 38, v 8. etaži, s kletjo v 1. etaži večstanovanjske stavbe Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, v izmeri 72,43 m2, označenem z ident. št. 38.E. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Dušana Bobiča, rojen 12. 6. 1961, Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 4. 4. 2011