Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 46/2011 Os-2179/11 , Stran 926
Dn 46/2011 Os-2179/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepm z dne 8. 3. 2011, Dn 46/2011, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 4. 1. 2001, sklenjene med Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, in Askont d.o.o., Ptuj, Špindlerjeva 25, Ptuj, ki se nanaša na nepremičnino –. št. ID 5 – stanovanjski prostor št. 1091-527-5, v 3. etaži, v izmeri 21,00 m2, v stavbi z naslovom Rogla 59/b, Zreče, št. ID 1091-527, na parc. št. 1095/85, vpisano pri vl. št. 458/5, k.o. Hudinja. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 18. 3. 2011