Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 142/2011 Os-2178/11 , Stran 926
Dn 142/2011 Os-2178/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 8. 3. 2011, Dn 142/2011, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 2000, sklenjene med Unior d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, in Območno obrtno zbornico Krško, Cesta Krških žrtev 67, Krško, ki se nanaša na nepremičnino – iden. št. 4 – stanovanjski prostor, št. 1091-527-4, v 2. etaži, v izmeri 24,00 m2, v stavbi z naslovom Rogla 59/b, Zreče, iden. št. 1091-527, na parc. št. 1095/85, vpisano pri vl. št. 458/4, k.o. Hudinja. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 18. 3. 2011

AAA Zlata odličnost