Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 410/2011 Os-2177/11 , Stran 926
Dn 410/2011 Os-2177/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 8. 3. 2011, Dn 410/2011, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10. 1996, sklenjene med Jurmes d.d., Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška 15, Šentjur, in Študentski servis p.o., Maribor, Gregorčičeva 23, Maribor, ki se nanaša na nepremičnino – št. ID 9, nestanovanjski prostor, št. 1115-1050-9, v pritličju, v izmeri 17,21 m2, v stavbi z naslovom Stari trg 15, Slovenske Konjice, št. ID 1115-1050, na parc. št. 175/8, vpisano pri vl. št. 2245/10, k.o. Slovenske Konjice. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 2. 12. 2010

AAA Zlata odličnost