Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 1595/2011 Os-2370/11 , Stran 925
Dn 1595/2011 Os-2370/11
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oklic o začetku postopka. Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 3741, k.o. Dobindol. Vsebina listin, katere vzpostavitev se zahteva je: a) prodajna pogodba, na podlagi katere je Joseph Zhezhelizh (Jože Čečelič), rojen dne 26. 1. 1844 in umrl dne 19. 1. 1929, kot prodajalec, Heleni Radalič, rojeni Povše, rojeni leta 1888 im umrli dne 18. 3. 1966, kot kupovalki, prodal nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano pri vložku št. 707, k.o Dobindol, b) darilna pogodba, na podlagi katere je Helena Radalič, rojena Povše, rojena leta 1888 in umrla dne 18. 3. 1966, kot darovalka, Stanka (Stanislavu) Povšetu, rojenemu 3. 2. 1920, Uršna sela 53, p. Uršna Sela, kot obdarjencu, podarila nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano pri vložku št. 707, k.o. Dobindol, c) darilna pogodba, na podlagi katere je Stanko (Stanislav) Povše, rojen 3. 2. 1920, kot darovalec, sinu Stanku Povšetu, rojenemu 13. 8. 1941, Uršna sela 50a (sedaj Ljuben 45), p. Uršna sela, kot obdarjencu, podaril nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano pri vložku št 707, k.o. Dobindol, d) prodajna pogodba, na podlagi katere je Stanko Povše, rojen 13. 8. 1941, Uršna sela 50a, (sedaj Ljuben 50a), p. Uršna sela, kot prodajalcem, Ferdu Zupančiču, rojenemu dne 26. 1. 1932, in Milki Zupančič, rojeni dne 21. 10. 1936, oba Hruševska cesta 64a, Ljubljana, kot kupcema, prodal nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik, v izmeri 1168 m2, vpisano pri vložku št. 707, k.o. Dobindol, e) prodajna pogodba, na podlagi katere sta Ferdo Zupančič, rojen dne 26. 1. 1932, in Milka Zupančič, rojena dne 21. 10. 1936, oba Hruševska cesta 63a, Ljubljana, kot prodajalca, Andreji Smodiš, EMŠO: 1106977505085, Ulica Slavka Gruma 100, 8000 Novo mesto, kot kupovalki, prodala nepremičnino, parc. št. 3741, pašnik, v izmeri 1158 m2, vpisano pri vložku št. 707, k.o. Dobindol. Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj omenjeni nepremičnini: Smodiš Andreja, Ulica Slavka Gruma 100, 8000 Novo mesto, EMŠO 1106977505085. Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 31. 3. 2011