Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Rz 20/2011 Os-2180/11 , Stran 925
Rz 20/2011 Os-2180/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Rojca, Jablanica 22, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa pooblaščenka notarka mag. Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice, v zvezi s predlogom za dopolnitev zemljiške knjige, na podlagi 204. v zvezi z 231. členom Zakona o zemljiški knjigi izdaja oklic o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige za parc. št. 76.S, k.o. Jablanica, za katero je verjetno izkazana lastninska pravica Jožefa Rojca, rojen 20. 9. 1988, Jablanica 15, 6250 Ilirska Bistrica, do celote. Poziva se vse imetnike pravic na navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o lastninski pravici navedene osebe na parc. št. 76.S, k.o. Jablanica, oziroma obstoj pogojev, da navedena zemljiška parcela ni vpisana v zemljiški knjigi in vpisa te zemljiške parcele ni mogoče opraviti po splošnih pravilih zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 18. 3. 2011